Donald Peran, Danijela Cindrić Lukačević

KBC Zagreb

rutinska terapija, ugrušak, hitan postupak, actilyse

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Što je tromboliza?
Postupak prilikom kojeg se aplicira lijek (Actilyse) kojim se rastvara ugrušak u krvnim žilama,
poboljšava protok krvi, i spriječava oštećenje tkiva i organa
Hitni postupak
Tromboliza na Klinici za neurologiju
Prvo korištenje u svijetu 1996. godine u SAD-u, te u Kanadi 1999. godine
U Europskoj uniji od 2002. godine
Jedina registrirana medicinska terapija za akutni infarkt mozga
Prva tromboliza na Klinici za neurologiju KBC-a Zagreb učinjena je u prosincu 2005
Bolesti kod kojih se izvodi tromboliza:
CVI
Tromboza kao komplikacija kod aneurizmi i AVM-a
Kod embolizacija aneurizmi kao moguća komplikacija
Disfazija i afazija su indikacije čak i kao samostalni deficit
Postupak venske trombolize
Priprema za arterijsku trombolizu
Izvođenje postupka arterijske trombolize
Moguće komplikacije

preuzmi dokument