Cecilija Rotim, Biserka Režek, Željka Benceković

KBC ''Sestre milosrdnice'', Zagreb

mediji, utjecaj, promocija, medicinska sestra

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Mediji po svojoj definiciji predstavljaju kompleksni pojam koji obuhvaća sustave javnog informiranja,
koji služe za distribuciju vijesti i audio-vizualnih sadržaja u svrhu informiranja, obrazovanja i zabave
najširih slojeva stanovništva. Mediji imaju veliki utjecaj u društvu, prodiru u svaku kuću i instituciju i
uvelike služe povezivanju svijeta. Najmoćniji mediji trenutno su televizija i internet jer djeluje na
emocije i stavove pojedinaca. Osim nedvojbeno pozitivne uloge u društvu u vidu informiranja,
educiranja i zabave pučanstva ono može imati i negativnu ulogu kroz promicanje nasilja i različitih
devijantnih oblika ponašanja više kroz televizijske serije i filmove. Internet je još uvijek medij koji je
rezerviran za pučanstvo razvijenijih zemalja zapadne civilizacije, brzo razvijajućih zemalja dalekog
istoka te ljudi koji su elementarno računalno pismeni, odnosno ljudi mlađe i srednje generacije. Tako
da kada primjerice ukucate na webu pojam medicinske sestre vrlo učestalo se otvaraju stranice gdje
su sestre prikazane u lascivnom ili erotiziranom izdanju, prekratkim suknjama ili pak naglašenim
ženskim atributima.
Sestrinstvo se naslanja na tradiciju njegovanja bolesnih i ranjenih što se nekada smatralo dijelom
kućanskih poslova te nije zahtijevalo posebnu školsku naobrazbu. Međutim, razvojem tehnologije i
humanističkih znanosti oblikuje se i autentična sestrinska praksa, te se premještanjem sestrinske
izobrazbe na akademsku razinu otvara put daljnjem razvoju sestrinstva i afirmacije kao autonomne
profesije. Ako se osvrnemo na elemente na osnovu kojih određenu profesiju razlikujemo od zvanja ili
zanimanja, a to su; obavljanje zanimanja u punom radnom vremenu, stručni monopol, sveučilišna
izobrazba, profesionalne udruge i etički kodeks, tada možemo reći da sestrinstvo u Hrvatskoj ima sve
potrebne elemente. No u stvarnom radnom okruženju, te u percepciji sestara u javnosti još su brojne
barijere koje sestre moraju nadići kako bi bile adekvatno prepoznate kao temeljna zdravstvena
profesija.
Medicinske sestre unutar svoje profesije kontinuirano moraju pratiti napredak struke i znanosti kako
bi ih koristile za promociju zdravlja, sprečavanja bolesti i kvalitetnije oblike skrbi za bolesne.
Sestrinska praksa izrazito njeguje svijest o suosjećanju i odgovornosti za sve one koji su sestrinskoj
skrbi povjereni. Međutim, pri tome se ne smije zaboraviti da je samopoštovanje i respekt prema
vlastitoj struci te osobita briga o vlastitom zdravlju, vlastitoj edukaciji kako stručnoj tako i
znanstveno-istraživačkoj važan preduvjet za osobni i profesionalni razvoj i napredak.

preuzmi dokument