Mirela Končar, Boris Budimir, Andrijana Prebisalić

KBC Zagreb

komunikacija, tim, rješavanje sukoba, stres, samopouzdanje

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Komunikacija je proces razmjene misli, osjećaja i poruka koji se odvija
gdje god postoji interakcija; to je složeni proces u kojem ljudi šalju i
primaju poruke da bi razumjeli i da bi se njih razumjelo. Dobra
komunikacija između članova tima važna je radi točnijeg i
sveobuhvatnijeg određivanja problema, te prikupljanja cjelovitijih i
točnijih podataka o potencijalnom ili već postojećem problemu.
Korištenjem odgovarajućih komunikacijskih vještina poboljšava se
kvaliteta zdravstvene usluge, a bolesnici kao i sami zdravstveni
djelatnici su zadovoljniji.

preuzmi dokument