Tomović Liljana

Klinicki Centar Crne Gore, Podgorica

varikoziteti, medicinska sestra/tehničar, procedura

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Varikoziteti jednjaka predstavljaju proširenje krvnih žila na nivou distalnog dijela jednjaka i kardije.
Javljaju se kao komplikacija povišenog pritiska u cirkulaciji vene portae.
Cilj je prikazati značaj rada med. sestre/tehničara kod bolesnika sa ovim oboljenjem .
Metode su analiza dokumentacije,inspekcija.
Rezultati nam prikazuju značajan doprinos adekvatnog tretmana med. sestre/tehničara.
Dobro educirana med. sestra/tehničar u visokom stupnju doprinosi bržem oporavku pacijenta i
smanjenju stope mortaliteta.

preuzmi dokument