Natalija Uroić, Želimira Masle

KB „Sestre Milosrdnice“, Zagreb Zavod za anesteziju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, SJIL

VAP pneumonia, povećanje morbiditeta i mortaliteta, dijagnostika, prevencija, sestrinske intervencije, izrada smjernica postupanja, poboljšanje kvalitete rada

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Usprkos primjeni antibiotika širokog spektra i preventivnim mjerama, VAP ostaje važan
uzročnik mortaliteta i morbiditeta oboljelih.
Incidencija VAP-a u zemljama Zapadne Europe je 5- 10 slučajeva na 1000 bolesnika.
Najčešća mikroflora kao uzročnik VAP –a je : Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter,
Enterobacter, Hemophillus spp, Klebsiella pneumoniae, te MRSA.
Cilj - dijagnoza VAP-a
Vap se dijagnosticira invazivnim i neinvazivnim procedurama.
Studije pokazuju da invazivne metode daju dobre rezultate , ali su skupe i nose rizik od
komplikacija.
neinvazivne metode daju približno iste rezultate , ali su znatno jeftinije.
Izradom smjernica postupanja kod sumnje na VAP , uvelike smanjujemo pogreške i
povećavamo mogućnost liječenja.
Epidemiološke analize nam daju sliku trenutne situacije i podloga su unapređenju kvalitete
rada.
Kroz proces zdravstvene njege i sestrinske intervencije velikim dijelom učestvujemo u
prevenciji , dijagnostici i liječenju, te na taj način možemo utjecati na poboljšanje prognoze i
smanjenje incidencije VAP pneumonija.

preuzmi dokument