Autori: Vesna Grubješić

Ustanova zaposlenja: KBC RIJEKA

Ključne riječi: palijativna skrb, intenzivna skrb, upravljanje promjenama, uloga medicinske sestre

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Palijativna skrb je skup postupaka koji se pružaju bolesnicima koji boluju od neizlječive bolesti s ciljem ublažavanja boli i povećanja kvalitete ostatka života. Vrlo je važno rano prepoznavanje bolesnika kojima je potreba palijativna skrb. Iako postoje „Nacionalne smjernice za rad izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe s pacijentima kojim je potrebna palijativna skrb“, još uvijek nema podatka koji pokazuju uvođenje procesa palijativne skrbi na odjele intenzivnoga liječenja.

Cilj: Rada bio je prepoznavanje bolesnika koji se liječe na Odjelu intenzivnoga liječenja (OIL), a kojima je potrebna palijativna skrb. Daljnji cilj bi je opisati proces uvođenja sustava palijativne skrbi u rutinski rad Odjela za intenzivno liječenje Klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje KBC Rijeka.

Ispitanici i metode rada: Istraživanje je provedeno na OIL-u u suradnji sa zaposlenicima Zavoda za palijativnu medicinu te Odjelom za socijalni rad KBC-a Rijeka (liječnici/e, medicinske sestre/tehničari, socijalne radnice). U istraživanje su bili uključeni bolesnici koji su liječeni na OIL-u, a kojima je prema „Nacionalnim smjernicama za rad izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe potrebna palijativna skrb“. U prikupljanju podataka korišteni su podaci bolesnika iz Bolničkog informatičkog sustava (BIS), KBC Rijeka. U ovome istraživanju prikazan je tijek liječenja i postupak uvođenja palijativne skrbi kod bolesnika liječenih na OIL-u.

Rezultati: Godinu dana od početka procesa uvođenja palijativne skrbi i primjena kriterija uključivanja pacijenata u palijativnu skrb, ustalila se rutinska praksa prepoznavanja potreba pacijenata za palijativnom skrbi pomoću alata SPICT te praksa svakodnevne suradnje s bolničkim timom za palijativnu skrb.

Zaključak: Uvođenje palijativne skrbi u rad odjela za intenzivno liječenje usmjereno je: na rano prepoznavanje palijativnih pacijenata, na upoznavanje pacijenta i obitelji s opcijama palijativne skrbi, te na sinergiju svih sudionika bolničke palijativne skrbi.