Mira Talaja

Zdravstvena škola Split, Sveučilište u Splitu, Odjel zdravstvenih studija

zdravstvena pismenost, ishodi zdravstvene njege, ishodi liječenja

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Definicija zdravstvene pismenosti koja govori da je ona“zajednička odgovornost unutar koje pacijenti i zdravstveni radnici moraju komunicirati svatko na način da ga onaj drugi razumije“, novija je i sve češće citirana. Pismenost je najjači prediktor zdravstvenog stanja pojedinca, ispred dobi, obrazovanja, prihoda, zaposlenosti ili pripadnosti etničkim skupinama. Stupanj zdravstvene pismenosti direktno je povezan s uspješnošću komunikacije u zdravstvu, stoga značajno utječe na suradljivost, zadovoljstvo i ishode liječenja i zdravstvene njege, učestalost i trošove zdravstvene zaštite. U recentnim radovim a stručnjaka naglašava se „Trostruka prijetnja“ koja podrazumijeva: nisku zdravstvenu pismenost, ograničeno znanje engleskog jezika i kulturnu barijeru. Ovaj trijas zajedno predstavlja prijetnju učinkovitoj komunikaciji s pacijentom. Klasifikacija ishoda zdravstvene njege, Nursing Outcomes Classification (NOC)objavljena 1965. ima za cilj
evaluaciju sestrinskih intervencija. NOC donosi 490 ishoda svrstanih u 32 klase, odnosno 7 domena: funkcionalno zdravlje, fiziološko zdravlje, psihosocijalno zdravlje, duhovno zdravlje i ponašanje, doživaljaj zdravlja, obiteljsko zdravlje i zdravlje u zajednici. Ishodi zdravstvene njege predstavljaju mjerljivo stanje, ponašanje ili doživljaj pojedinca, obitelji i zajednice (na skali 0-5), na njih se može utjecati sestrinskim intervencijama. Ishodi liječenja mogu biti: izlječenje, djelomični oporavak, proces oporavka – kronična bolest, oštećenjeinvaliditet i smrt. Važna je činjenica da su ishodi zdravstvene njege i liječenja promjenjivi, odnosno da se na njih može utjecati.
Stručnjaci se slažu da je upravo zdravstvena pismenost kritičan, promjenjiv čimbenik za zdravlje, poboljšanje kvalitete i ishode zdravstvene njege i liječenja. Stoga je potrebito (više nego do sada) planirati, provoditi, pratiti i evaluirati razinu zdravstvene pismenosti pacjenata. Primjeri dobre prakse potvđuju ut pozitivan utjecaj više razine zdravstvene pismenoti na smanjenje zdravstvene nejednakosti djece i adolescenata te etičke i rasne zdravstvene nejednakosti u svijetu.

preuzmi dokument