Autori: Andrea Vukša, Brigita Lehpamer, Margita Poturić, Adriano Friganović

Ustanova zaposlenja: KBC ZAGREB

Ključne riječi: urinarna infekcija, intrahospitalna infekcija, fiksator, urinarni kateter

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Bolničke infekcije predstavljaju veliki zdravstveni problem, posebice su ugroženi bolesnici starije životne dobi, djeca, imunokompromitirane osobe te bolesnici smješteni na visokorizičnim odjelima kao što su jedinice intenzivnog liječenja, kirurški odjeli i dr. Jednima od najčešćih bolesničkih infekcija smatraju se urinarne infekcije. Glavni rizični čimbenik za njihov nastanak je kateterizacija kojoj biva podvrgnuta većina bolesnika prije velikih i opsežnih kirurških zahvata. Većini bolesnika hospitaliziranih u jedinici intenzivnog liječenja (JIL) postavlja se urinarni kateter kako bi se monitorirala diureza. Visokorizični postupci su kateterizacija dulja od 6 dana, nepravilno postavljanje katetera (8), nepridržavanje pravila asepse prilikom insercije katetera, loše planirane i provedene intervencije zdravstvene njege, nepravilno rukovanje (povlačenje, presavijanje katetera, podizanje urinarne vrećice iznad razine mokraćnog mjehura) i sl. Cilj ovog istraživanja je pratiti pojavnost urinarnih infekcija koristeći preventivnu metodu fiksacije urinarnog katetera. Istraživanjem je obuhvaćeno 60 bolesnika smještenih na KBC-u Zagreb, Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje kardiokirurških i vaskularnih bolesnika, te na Odjelu za kardijalnu kirurgiju odraslih. Bolesnici su podjeljeni u dvije skupine: pokusnu i kontrolnu. Ovim istarživanjem želimo dokazati da lorištenje fiksatora za urinarni kateter povezano je sa smanjenom pojavnosti urinarnih infekcija te da je korištenje fiksatora za urinarni kateter povezano je sa povećanjem zadovoljstva pacijenta zdravstvenom njegom.