Gabrijela Šimunović, Davorka Ćelić

KBC Rijeka

bilateralni spinalni blok, prijelom vrata bedrene kosti, subarahnoidalna anestezija, unilateralni spinalni blok

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Prijelom vrata bedrene kosti česti je prijelom u starije populacije i obično
se javlja pri padovima. Ova vrsta prijeloma se najčešće liječi kirurški i
obično se za izvođenje operacije primjenjuje subarahnoidalna anestezija.
Cilj ovog istraživanja bio je usporediti učinke bilateralnog i unilateranlog
spinalnog bloka u bolesnika s prijelom vrata bedrene kosti s obzirom na
brzinu nastanka motoričke blokade, brzinu oporavaka nakon motoričke
blokade i učestalost nuspojava.
Ispitanici i metode: Ovim prospektivnim istraživanjem obuhvaćeno je
ukupno 60 bolesnika koji su s obzirom na tip primjenjenog
subarahnoidalnog bloka (SAB) bili podijeljeni u dvije skupine: skupina
bolesnika u kojih je izveden obostrani (bilateralni) SAB i skupina bolesnika
u kojih je izveden jednostrani (unilateralni) SAB. Svakom bolesniku
uključenom u studiju određivali su se demografski podatci, tip i vrsta
kirurškog zahvata, brzina nastanka i brzina oporavka od motoričke
blokade, vrijednosti Bromage i Aldrete bodovnog sustava kao i učestalost
neželjenih pojava.
Zaključak: Jednostrana anestezija predstavlja vrlo važnu tehniku
anestezije tijekom operacija kuka i bedrene kosti s obzirom na
jednostavnost izvođenja i manji broj neželjenih pojava te se preporuča
njezina učestala primjena u svakodnevnoj anesteziološkoj praksi.

preuzmi dokument