Damir Poljak

Opća bolnica Varaždin

sustav kvalitete, sigurnost transfuzijskog liječenja

''5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a'' i ''8. Međunarodni kongres WfCCN-a''

Šibenik, 12.-15. travnja 2012. godine

1. Uvod
Uvođenjem sustava kvalitete ISO 9001:2008 i opredjeljenjem za kvalitetu na Odjelu za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin uspostavili smo procese i nadzor nad procesima , ustanovili smo kritične točke u procesu u kojima mjerimo proces. Svi otkloni od zadanih zahtjeva za kvalitetom smatraju se nesukladnošću. Uveli smo sustavno otkrivanje nesukladnosti unutar procesa, otkrivanje uzroka nesukladnosti, te za sve ponavljajuće nesukladnosti i veće nesukladnosti pokreću se korektivne radnje čiji uspjeh evaluiramo.
2. Cilj
Cilja rada je prikazati tipove nesukladnosti prema temeljnim radnim procesima (Uzimanje krvi, prerada krvi, skladištenje i distribucija krvnih pripravaka, serološka i imunohematološka dijagnostika, kliničko – ambulantna djelatnost) tijekom šest mjeseci, te prikaz trenda smanjenja nesukladnosti nakon poduzetih korektivnih radnji.
3. Metode
U radu su korišteni podaci o nesukladnostima prijavljeni na obrascima za nesukladnosti, na obrascima reklamacijama, posttransfuzijskim reakcijama, te o vraćenim krvnim pripravcima. Prijave su učinjene od strane djelatnika u procesu rada, tijekom internih prosudbi, te od strane korisnika proizvoda / usluga. U analizi podataka koristili smo se paretto i trend analizom.
4. Rezultati
U razdoblju od ožujka 2010 do ožujka 2011 u procesu uzimanja krvi zabilježeno je 1,29 % nesukladnosti. U procesu prerade krvi zabilježeno je 1,16 % nesukladnosti od kojih izdvajamo najučestalije, lipemije u krvnim pripravcima (33,2 %), te prisutnost eritrocita u plazmi (29,2 %). Za ova dva pokazatelja poduzete su korektivne i preventivne mjere. Darivateljima sa evidentiranom lipemijom u plazmi šalju se obavijesti o povišenim masnoćama, te preporuke o pravilnoj prehrani, a kao razlog ulaska eritrocita u plazmu utvrđena je potreba češćeg održavanja aparata za separaciju krvnih pripravaka. U procesu skladištenja i distribucije krvnih pripravaka zabilježeno je 0,83 % nesukladnosti. Na temelju analize dobivenih podataka poduzete su edukativne mjere vezane uz uvjete čuvanja krvnih pripravaka (80%), u procesu laboratorijske dijagnostike zabilježeno je ukupno 1,00 % nesukladnosti, od čega 90 % čine neadekvatni uzorci. Poduzete se edukativne mjere o izgledu, vrsti i važnosti adekvatnog uzorka. U kliničko – ambulantna djelatnosti zabilježeno je 1,35 % od čega 95 % čine administrativne greške dokumentacije. Poduzete su korektivne mjere u smislu promjene izgleda zahtjevnica i uputnica, provedena je edukacija djelatnika na odjelima. Nakon poduzetih korektivnih i preventivnih radnji bilježi se tendencija pada nesukladnosti u svim procesima.
Zaključak
Prepoznavanje nesukladnosti, ispitivanje uzroka nesukladnosti, te pokretanje korektivnih radnji i njihova analiza učinkovitosti izuzetno je važan alat u nadzoru nad kvalitetom kao i u kontinuiranom poboljšanju kvalitete u dijagnostici liječenju pacijenata krvnim pripravcima. Svjesni nedostataka u kvalitetnom provođenju i uspostavi željenih razina kvalitete nužne su i neophodne promjene na svim razinama sustava, uključujući svakako sustav obrazovanja, rada i zdravstva.

preuzmi dokument