Dženana Begić, Ermina Mujičić

JU OB ''prim. dr. Abdulah Nakaš'' Sarajevo, KCUS Sarajevo (BiH)

PBM, zahtjevnice KG/AT i KG/AT/TP, MSBOS

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

UVOD: U bolničkoj banki krvi (BBK) potrebno je pravovremeno obezbjediti adekvatne količine krvi i
krvnih derivata za operativne zahvate. Za različite operativne programe rade se procijene prosječnog
broja potrebnih doza krvi za operacije. Primjenom dvije vrste zahtjevnica KG/AT (krvna
grupa/antitijela) i KG/AT/TP (krvna grupa/antitijela/test podudarnosti) za pretransfuzijsko
imunohematološko ispitivanje u J.U. Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“ postignuta je
racionalnija potrošnja krvi i krvnih derivata i finansijske uštede kroz smanjen broj testova
podudarnosti (TP).
CILJEVI ISTRAŽIVANJA: Utvrditi ukupnu količinu preoperativnih zahtjeva (KG/AT i KG/AT/TP) za krv i
krvne derivate na hirurškim odjelima J.U. Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“ u vremenskom
periodu od 01.06.2014. - 31.12.2014. god. i analizirati potrošnju/vraćanje u rezerve zauzete krvi,
utvrditi ukupne uštede TP, procjene MSBOS indikatorom (Maximum Surgical Blood Ordering
Schedule).
REZULTATI: Ukupna količina preoperativnih zahtjeva za krv/krvne derivate na hirurškim odjeljenjima
iznosila je 927 zahtjeva: od toga 623 zahtjeva ili 67,2% je testirano KG/AT, a 304 ili 32,8% testiranja
KG/AT/TP. Transfundirano 617 jedinica krvi i krvnih derivata, 275 pripremljene jedinice krvi nisu
transfundirane. Procjene (MSBOS) vjerovatnosti transfuzija za hirurgiju iznosi 51,3, najbolja je u
slučaju hiruške intenzivne njege 70,4 a najniža za odjelu opšte hirurgije, 37,2. Procjenom indikatora
efikasnog upravljanja resursima, najbolje je porođajno 0,89., za cijelu hirurgiju iznosi 0,69. Za hirurška
odjeljenja u prosjeku zahtjevano je 2.1 jedinice krvi, ukupne uštede u broju testova iznose 562 TP.

preuzmi dokument