Vesna Bratić, Stjepan Grabarević, Ivan Popović

KBC Zagreb

flexy seal, fekalna inkontinencija, očuvanje integriteta kože.

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Fekalna inkontinencija predstavlja vrlo ozbiljno stanje koje pogođenu osobu prvenstveno dovodi u poziciju teške fizičke invalidnosti, a s druge strane vuče za sobom brojne psihičke traume, kao što je gubitak samopouzdanja. Istraživanja kažu da je 33% hospitaliziranih bolesnika imalo fekalnu inkontinenciju tijekom boravaka u bolnici. Studija Ousey i Gilibrend (2010) pokazala je visoku učestalost fekalne inkontinencije kod bolesnika smještenih u jedinici intenzivnog liječenja. Skupine bolesnika sa visokim rizikom od nastanka fekalne inkontinencije su bolesnici starije životne dobi,žene nakon poroda,bolesnici koji boluju od neuroloških ili spinalnih bolesti, bolesnici koji imaju proljevastu stolicu,stanja nakon operacije resekcije kolona ili analne operacije. Fekalna inkontinencija može povećati rizik od infekcije, rane na preponama ili perinealnoj regiji. Proljev koji uzrokuje Clostridia difficile zabilježen je u oko 8% hospitaliziranih bolesnika, a odgovoran je za 20 do 30% bolničkih proljeva te uvelike povećava mogućnost za fekalnu inkontinenciju. Flexi-Seal sustav namjenjen je za bolesnike sa nemogućnošću zadržavanja stolice te bolesnika s tekućom ili polutekućom stolicom. Istraživanja provedena u jedinici intenzivnog liječenja kod bolesnika s fekalnom inkontinencijom kod kojih je korišten flexy seal doveli su do zapaženih pozitivnih rezultata. Pretrage učinjene prije i nakon postavljanja Flexy Seala nisu pokazale nikakve nepovoljne učinke na rektalnu sluznicu. Kao cilj da se zaštiti integritet kože u 92% slučajeva korištenje flexy seala je održalo cijelovitost integriteta kože.

preuzmi dokument