Ivana Družinec, Milena Fiket, Ivana Kelečić

KBC ''Sestre milosrdnice''

unapređenje kvalitete komunikacije, obitelj, bolesnik, medicinska sestra

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Komunikacija sa obitelji bolesnika je vrlo složen proces. Medicinske sestre u
intenzivnim jedinicama svakodnevno u svom radu zbrinjavaju bolesnike promjenjivog
stanja svijesti koji variraju od blage dezorjentiranosti u vremenu i prostoru do
izražene agresivnosti ili somnolencije koji onemogućavaju suradnju u procesu
liječenja. Zbog uspješnosti liječenja, te smanjenja rizika od samoozljeđivanja i
ozljeđivanja osoblja, te smanjenja materijalne štete prilikom provođenja raznih
dijagnostičkih i terapijskih metoda, kod takvih je bolesnika indicirano fizičko
ograničavanje. Fizičko ograničavanje koristi se kao terapijska metoda liječenja
ukoliko sve ostale metode nisu pokazale pozitivan rezultat. Odluke o fizičkom
ograničavanju bolesnika donose liječnici u suradnji sa konzilijarnim psihijatrima koji
procjenjuju stanje svijesti bolesnika. Prilikom fizičkog ograničavanja bolesnika
potrebno je poštivati prava bolesnika te razmišljati o etičkim načelima. Ponekad
obitelji tih bolesnika ne mogu prihvatiti činjenicu da se mjere fizičkog ograničavanja
provode u svrhu unapređenja zdravstvenog stanja oboljelog. Medicinske sestre
svojom empatijom, edukacijom i uspostavom pozitivnih odnosa sa obitelji, te
odnosom povjerenja i poštovanja mogu doprinjeti kvaliteti komunikacije sa obitelji i
samim bolesnikom. Objašnjavajući razloge fizičkog ograničavanja, pri kojima se
poštuju sva prava bolesnika i bolesnika uvažava u društveno profesionalnom odnosu
izgrađuje se odnos povjerenja između obitelji i medicinskog osoblja koji je jedan od
bitnih faktora u toku hospitalizacije. Stavljajući imperativ na prava bolesnika u svakoj
situaciji, kada okolinski faktori dozvoljavaju, potrebno je omogučiti boravak obitelji uz
bolesnika. Ukoliko bolesnik nije fizički agresivan može biti pod nadzorom obitelji, jer
vrijeme koje provedu zajedno mnogo znaći za obitelj i bolesnika. Svojim znanjima i
profesionalnim odnosom, te kontinuiranom edukacijom i razvijanjem komunikacijskih
sposobnosti medicinske sestre doprinose boljem i kvalitetnijem komuniciranju i
funkcioniranju u zdravstvenoj skrbi.

preuzmi dokument