Josip Brusić, Alen Protić

KBC Rijeka

ultrazvučno vođena regionalna anestezija, prednosti i nedostaci

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Regionalna anestezije je anestezioliški postupak kojim administracijom lokalnog anestetika uzrokujemo reverzibilni prekid živčanog impulsa sa ciljem izazivanja neosjetljivosti, kako bi se izveo operativni zahvat. Ova vrsta anestezija kolokvijalno se naziva i blok anestezija. Prednosti regionalne anestezije jesu: kvalitetnija poslijeoperacijska analgezija, smanjenje potrebe za opijatima i antiemetičkim lijekovima što dovodi do bržeg oporavka kognitivnih funkcija odnosno kraćeg boravaka u recovery room-u, doprinosi smanjenom broju komplikacija što u konačnici dovodi do smanjenog morbiditeta i mortaliteta, smanjenog troška liječenja, bržeg otpusta iz bolnice i ino što je najvažnije zadovoljnog bolesnika. Ultrazvučno vođena ragionalna anestezija smanjuje broj komplikacija za razliku od “klasične” regionalne anestezije, produžuje vrijeme anelgezije nakon operativnog zahvata, ekonomski je isplativija od klasične regionalne anestezije te podiže kvalitetu I sigurnost liječenje bolesnika.

preuzmi dokument