Boško Dragišić

UB KC Banja Luka (BiH)

UZV regionalna anestezija, pristup, komplikacije, uloga anesteziološkog tehničara

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

N. ischiadicus nastaje od sakralnog plexus-a (L4-5, S1-3) i predstavlja najveći nerv ljudskog
organizma. Blokada n. ischiadicus-a osigurava anesteziju i analgeziju zadnje strane
natkoljenice i koljena, najvećeg dijela potkoljenice, skočnog zgloba i stopala. Metode blokade
- tehnika parestezije, pomoću perifernog nervnog stimulatora i pomoću ultrazvuka . Pristupi
za blokadu - zadnji pristup, prednji pristup, poplitealni pristup. Komplikacije su rjeđe i manje
traumatične u odnosu na blokove gornjih ekstremiteta i mogu se podijeliti na komplikacije
zbog tehnike izvođenja – oštećenja nerava i krvnih sudova, hematomi i komplikacije dejstva
lokalnih anestetika – sistemska toksičnost lokalnih anestetika – intravaskularno ubrizgavanje
ili sistemska resorpcija zbog prekoračenja doze.

preuzmi dokument