Jasminka Horvatić, M. Medved, S. Žic

KBC Zagreb

tim za kontrolu bolničkih infekcija, savjetodavna uloga, problematika bolničkih infekcija u jedinici i ntenzivnog liječenja

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Tim za kontrolu bolničkih infekcija osigurava multidisciplinarni pristup (liječnik za kontrolu bolničkih infekcija +
vms za kontrolu bolničkih infekcija).
Tim za kontrolu bolničkih infekcija osigurava suradnju između zdravstvenih djelatnika u jedinici intenzivnog
liječenja i pružanje informacija vezanih uz problematiku bolničkih infekcija. Bolničke infekcije predstavljaju
značajni uzrok morbiditeta i mortaliteta u hospitaliziranih bolesnika posebice onih koji se nalaze u jedinici
intenzivnog liječenja s obzirom na zahtjevnost zdravstvene skrbi. Sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
u Jedinici intenzivnog liječenja jedna je od važnih svakodnevnih aktivnosti.
Tim za kontrolu bolničkih infekcija svakodnevno prati izvršavanje programa kontrole bolničkih infekcija,
temeljem kojih određuje prioritete primjenjujući praksu temeljenu na dokazima.
U Republici Hrvatskoj na snazi je „Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprječavanje i kontrolu
bolničkih infekcija“ objavljen u službenom glasilu RH N. N. Br. 93/2002. u kojem su jasno definirani zadaci
Tima za kontrolu bolničkih infekcija.
«Članak 33.
Zadaci Tima za kontrolu bolničkih infekcija uključuju svakodnevno:
1. nadziranje provedbe preporuka, postupaka i mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, praćenje
i evaluaciju pojedinih mjera;
2. praćenje bolničkih infekcija prema utvrđenim prioritetima, izolatima od posebnog značenja;
3. pružanje savjetodavne i stručne pomoći u svakodnevnom radu, pri incidentu;
4. epidemiološko izviđanje u slučaju epidemije, prikupljanje i analiziranje podataka, utvrđivanje preporuka i
mjera za suzbijanje epidemije;
5. organiziranje kontinuirane edukacije medicinskog i nemedicinskog osoblja;
6. sigurno pohranjivanje podataka.»
Svakodnevne aktivnosti Tima za kontrolu bolničkih infekcija u Jedinici intenzivnog liječenja su: praćenje i
nadzor bolničkih infekcija, brza identifikacija i istraga u slučaju pojave epidemije kod pojedinih potencijalno
opasnih procedura, osigurati savjetodavnu ulogu u slučaju izolacije koloniziranog/inficiranog bolesnika ili
uslučaju provođenja raznih rizičnih procedura, davati savjete svakodnevno u kontaktu s zdravstvenim
djelatnicima, omogućiti postojanje pisanih preporuka i postupnika o kontroli infekcija, uključujući periodičku
evaluaciju i obnavljanje, svakodnevno utjecati na zdravstvene djelatnike svih profila u promjeni stava prema
postupcima koji se odnose na prevenciju i kontrolu infekcije, educirati osoblje, pripremiti periodička izvješća
vezana uz određenu problematiku te ih prezentirati na odjelu u cilju boljeg upravljanja rizikom u kontroli
bolničkih infekcija.

preuzmi dokument