Hrvoje Abramović

KBC Osijek

procjena boli, edukacija med. tehničara, akutna bol, kronična bol

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Liječenje boli unatoč napretku moderne medicine još je uvijek nezadovoljavajuće, a jedan od
glavnih razloga je podcjenjivanje boli od strane medicinskih djelatnika i stav da bolesnika koji se
liječi od neke bolesti ili podvrga va određenim zahvatima mora boljeti.
Medicinski tehničari igraju važnu ulogu u premošćivanju mogućeg liječenja boli i
u stvarnosti uobičajenog liječenja boli. Jedna od najvažnijih zapreka sa strane medicinskog
osoblja je nedovoljno znanje o liječenju boli. Podučavanje pojedinaca o liječenju boli nije dovoljno
za najbolje liječenje boli na cijelom odjelu. Med. tehničari u svim smjenama i na svakom odjelu
trebaju biti obuhvaćene edukacijom o liječenju boli te treba biti poboljšana komunikacija između
smjena o potrebama liječenja boli. Uz svakodnevno, rutinsko mjerenje tlaka, pulsa, temperature,
respiracije disanja, i procjena boli kao peti vitalni znak također se treba mjeriti.
Med. tehničari su aktivno sudjelovali u pronalaženju standardiziranih ljestvica procjene boli, od
kojih se najučestalije koristi vizualno analogna skala (VAS), dok se kod određenih bolesnika
primjenjuju i druge ciljane ljestvice za procjenu boli (npr. Prays Robertsova skala, Tarda skala,
Mc Gillov upitnik, itd.).
Sa strane bolesnika postoji više uzroka nezadovoljavajućeg liječenja boli. Bolesnici su neskloni
traženju dodatnih analgetika jer kod ponavljanih zahtjeva za dodatnom analgezijom nailaze na
nerazumijevanje od strane medicinskog osoblja te bivaju okarakterizirani kao „naporni bolesnici“.
Bolesnici se također neopravdano boje od ovisnosti kod upotrebe slabih i jakih opioida,
analgetike uzimaju neredovito, a često kombiniraju različite analgetike „na svoju ruku“ od čega
vrlo često imaju samo izraženije nuspojave bez značajnijeg smanjenja boli.
Jedan od najboljih načina rješavanja zabluda od strane bolesnika je edukacija bolesnika od
strane medicinskog osoblja gdje med. tehničari kao med. djelatnici koji najviše vremena provode
uz bolesnike u stacionarnim ustanovama imaju nezamjenjivu ulogu.
Liječenje boli je profesionalna uloga i izazov pozivu svakog pojedinog med. tehničara, a samo
edukacijom na svim razinama zdravstvenog sustava (primarna zdravstvena zaštita, kućna njega,
stacionarna skrb kao i palijativna skrb) može se postići zadovoljavajuće liječenje boli.

preuzmi dokument