Mario Djuran, Katarina Djuran, Ivan Kronja

OB Varaždin, KBC Zagreb

supraklavikularni blok,ultrazvuk,regionalna anestezija

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

Anestezija i analgezija nakon blokade brahijalnog spleta u supraklavikularnoj regiji dostatna je za
kirurške zahvate na bilo kojem dijelu gornjeg ekstremiteta. Prema tome je supraklavikularni blok
dobio nadimak „spinalni blok ruke“.

Najčešće se supraklavikularni blok koristi prilikom kirurških zahvata u predjelu srednjeg dijela
nadlaktice, lakta i podlaktice. Uloga medicinske sestre/tehničara je od izrazite važnosti kod
ultrazvukom vođenih supraklavikualnih blokova.

Medicinska sestra mora znati pravilno pripremiti prostor, psihički i fizički pacijenta te pribor za
izvođenje takvog načina anestezije. Dobro provedena priprema pacijenta rezultirati će dobrom
suradnjom pacijenta tijekom zahvata, a time i najkvalitetnije izvršenim zahvatom. S obzirom na to da
dva pacijenta nikad nisu ista, potreban je individualni pristup pa i smjernice koje bi se odnosile na
jednu osobu ne moraju biti primjenjive na drugoj. Poznavajući indikacije, kontraindikacije, pravilan
postupak te komplikacije medicinska sestra je u stanju prepoznati stanja te pravovremeno reagirati.
Od izrazite je važnosti dobra suradnja sa anesteziologom te međusobno povjerenje tijekom izvođenja
ovih zahtjevnih postupaka.

preuzmi dokument