Lejla Budalica

JU OB ''prim. dr. Abdulah Nakaš'' Sarajevo (BiH)

kardio-pulmonalni arest, uloga medicinske sestre/tehničara, kardio-pulmnonalna reanimacija, četiri karike u lancu preživljavanja, prepoznavanje kardio-pulmonalnog aresta, postreanimacijsko zbrinjavanje

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

U radu je opisana uloga medicinske sestre kod nastalog ili prijetećeg kardio-pulmonalnog aresta
(KPA) pacijenta u intenzivnoj njezi. KPA je iznenadni zastoj efikasnog protoka krvi usljed potpune ili
djelimične nemogućnosti srca da vrši svoju funkciju uz eventualni prestanak disanja. Kardiopulmonalna reanimacija (KPR) je niz mjera kako bi se ponovno uspostavile funkcije srca i disanja, a u
cilju osiguranja dovoljne količine kisika mozgu, srcu i drugim vitalnim organima. Pošto je
pravovremena reakcija od ključnog značaja za krajnji ishod, naglašena je uloga sestre kao člana
medicinskog tima koji provodi najviše vremena uz pacijenta u „lancu preživljavanja“. „Lanac
preživljavanja“ čine četiri „karike“ a medicinska sestra aktivno učestvuje u svakoj od njih: 1. rano
prepoznavanje simptoma KPA, 2. rana primjena KPR-a, 3. defibrilacija i 4. postreanimacijsko
zbrinjavanje. U radu su opisani postupci medicinske sestre u svakoj fazi „lanca preživljavanja“. Da bi
kvalitetno odgovorila zahtjevima „lanca preživljavanja, medicinska sestra mora znati prepoznati
simptome KPA, postupak KPR-a, korištenje defibrilatora i postreanimacijsku njegu. Medicinska sestratehničar aktivno učestvuje u svim karikama „lanca preživljavanja“ te tako predstavlja ravnopravnog i
neizostavnog člana tima za KPR. Rad se dotiče i etičkog aspekta u slučajevima kada pacijent izrazi
želju da ga se ne reanimira u slučaju KPA.

preuzmi dokument