Kristijan Rajner, Ružica Živanović

KBC Zagreb

epiduralni kateter, epiduralna analgezija

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Epiduralna analgezija (regionalna analgezija)
- Provodi se u sva četiri segmenta kralježnice
- Prihvaćena i raširena metoda liječenja postoperacijske boli
- Torakalna epiduralna analgezija smatra se suvremenim pristupom u
liječenju boli kod torakokrurškh pacijenata
∙ Indikacije
- Poslijeoperacijska analgezija (48-72 h)
- Ozljede prsnog koša
∙ Kontraindikacije
a) Apsolutne (koagulopatije, odbijanje bolesnika…)
b) Relativne (dijabetes….)
∙ Postavljanje epiduralnog katetera
- U epiduralni prostor
- Uvodi ga liječnik u aspetičnim uvjetima rada
- Asistira medicinska sestra/anesteziološki tehničar
∙ Epiduralna analgezija vs intravenska analgezija
- Pravilno postavljen epiduralni kateter smaanjuje upotrebu opioida
- Doprinosi bržem postoperativnom oporavku
- Istraživanja pokazuju zamjetno smanjenje svih postoperativnih
komplikacija nakon primjene analgezije putem epiduralnog katetera
∙ Komplikacije
- Epiduralni hematom
- Alergijske reakcije
- Toksično djelovanje lokalnih anestetika

preuzmi dokument