Valentina Fiket, Ivana Vincelj

KBC Zagreb

dilatacija, ezofagoskop, Savary-Gilliard dilatatori

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Dilatacija jednjaka je invazivni postupak širenja suženog lumena jednjaka u svrhu
omogućavanja prolaska hrane kroz jednjak u želudac.Postoje dvije glavne vrste dilatatora:
balon dilatatori i bužije.Savary-Gilliard dilatatori spadaju u bužije, koje čine duge
polivininske cijevi.Uz pomoć ezofagoskopa se uvodi žica vodilica.Nakon toga vodilica se
pridržava u predijelu usta ,a ezofagoskop se izvlači van.Preko žice vodilice navode se
dilatatori (bužije) i polako se širi jednjak, te prelazi mjesto suženja.Bužije se navode po redu
od najuže prema najširoj.Uloga medicinske setre pri dilataciji jednjaka je višestruka.Ona
psihički priprema pacijenta, tj. objašnjava mu zahvat i što se može očekivati prilikom
zahvata,otklanja pažnju pacijenta i dogovara s njim način na koji će alarmirati eventualnu
pojavu boli.Nakon toga slijedi fizička priprema pacijenta: primjena lokalnog anestetika,ispituje
da li postoje alergije,vadi umjetno zubalo (ako postoji), namješta pacijenta u lijevi bočni
položaj s lagano uzdignutim uzglavljem(45%) te lagano flektiranom glavom prema prsima te
mu stavlja usnik. Sestra asistira liječniku pri samo zahvatu prateći na ekranu položaj aparata i
vodilice te po redu dodaje bužije.Sestra prati stanje pacijenta i na kraju brine za čišćenje i
dezinfekciju bužija,vodilice i ezofagoskopa.Najčešće sestrinske dijagnoze su
Anksioznost,Pothranjenost i medicinsko sestrinska dijagnoza MK:mogućnost perforacije
jednjaka.

preuzmi dokument