Autori: Emrah Durmiš, Šeherezada Muratović, Almin Ramić

Ustanova zaposlenja: KANTONALNA BOLNICA ZENICA (BIH)

Ključne riječi: prednosti perkutane traheotomije u odnosu na klasičnu hirušku traheotomiju ,tehnika izvođenja perkutane traheotomije,Intervencija medicinske sestre ,zadaci medicinske sestre prilikom nastanka komplikacija

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

U radu bi prezentovao sljedeće:

• Prednosti perkutane traheotomije u odnosu na klasičnu hirušku traheotomiju

• Tehnika izvođenja perkutane traheotomije

• Intervencija medicinske sestre

• Zadaci medicinske sestre prilikom nastanka komplikacija

• Diskusija

• Zaključak