Ana Seničar

OB Celje (Slovenija)

robotska kirurgija, rad anestezijske medicinske sestre

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

U ovom članku ćemo opisati pionirske početke i uspješan razvoj poslova i
zadaća anesteziološke medicinske sestre (AMS) pri robotskoj operaciji u
Općoj bolnici Celje (OBC).
Razvoj tehnologije a time i robotske kirurgije odražava se i na anesteziju i
rad anestezioloških medicinskih sestara (AMS).
Godine 1980 Amerikanci su u suradnji s vojskom, počeli razvijati robotski
operacijski sustav, koji je omogućio operacije na daljinu putem satelita.
Robot da Vinci je uskoro došao u civilnu uporabu.
Godine 1999, su na takav način, prvi put operirali prostatu, zatim su se
postupno počele izvoditi složenije intervencije, a deset godina kasnije,
robot se prvi put koristi u SBC za operaciju prostate.
Rad AMS u robotski kirurgiji u OBC bio je skok u nepoznato. Svi članovi
operativnog tima, osim AMS, prošli su usavršavanje u inozemstvu. Mi smo
se učile uz bolesnike, a svoje znanje na nas prenosio je anesteziolog, kao
što je to već ustaljena praksa. Kad kirurg odabire bolesnika za robotsku
operaciju (ovisi o proširenosti karcinoma, dobi starosti, ASA,, glaukom, ...)
priprema za anesteziju gotovo je ista kao i za bilo koji drugi zahvat.
Protokol rada AMS u anesteziji za robotsku operaciju prostatektomije:
psihička priprema bolesnika za operaciju, prijem bolesnika u operacijsku
salu, postavljanje na operacijski stol (Trandelenburgov položaj, bolesnik
leži na antidekubitalnoj podlogi, uzglavlje podignuto za 30 stupnjeva,
fiksira se tijelo bolesnika, da ne bi skliznuo sa operacijskog stola,
postavljanje grijača za tijelo i monitoringa; (EKG, RR, SpO2, pCO2, BIS-a,
TOF), postavljanje iv kanila (x2 od 14-16 G) i infuzije, priprema lijekova i
materijala za intubaciju i opću anesteziju, priprema tri infuzijske pumpe.
Uvod u opću anesteziju i standardni nadzor bolesnika tijekom operacije:
oksimetrija, EKG, mjerenje neinvazivnoga krvnoga tlaka, kontrola
respiratornih parametara, kontrola opuštanja mišića (TOF), kapnometrije,
tjelesne temperature, BIS-a. Prevencija i rješavanje problema i
komplikacija pneumoperitoneuma zbog Trandelenburgovog položaja.
Postoperativnu bol obično rješavamo paracetamol 1 g. iv / 6 sati,
povremeno dodajući Dipidolor, ako je potrebno, frakcionirano iv.
Bolesnika za dva sata selimo u sobu za buđenje, a sljedeći dan već
ustaje iz kreveta. Treći dan odlazi kući, a nakon mjesec dana vraća se u
svoje normalno socijalno okruženje. Provođenje robotske kirurgije nije
znanstvena fantastika, anesteziološke medicinske sestre u OBC uspješno
to rade već treću godinu za redom.

preuzmi dokument