Agneza Glavočić

KBC ''Sestre milosrdnice''

bolesnik, anesteziološki tehničar, femoralni kateter

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

U Klinici za traumatologiju femoralni kateter se postavlja u svrhu davanja analgezije kod izvođenja kiruruških zahvata u predjelu koljena i izvođenju fizikalne terapije nakon operacije koljena. Postavlja se u operacijkoj sali u strogo septičnim uvjetima od strane anesteziološkog tima - anesteziolog - anesteziološki tehničar. Anesteziolog upoznaje bolesnika sa postupkom postavljanja katetera, te sa komplikacijama zahvata, bolesnik potpisuje pristanak za postavljanje femoralnog katetera. Anesteziološki tehničar priprema potreban pribor i samog bolesnika. Potrebno je postaviti venski put i pripojiti pacijenta na monitoring u svrhu praćenja vitalnih znakova i EKG-a. Prilikom samog postavljanja katetera potrebna je maksimalna suradnja između bolesnika i anesteziološkog tima, bolesniku se u tijeku zahvata objašnjavaju svi postupci. Anesteziološki tehničar mora biti upoznat sa tehnikom postavljanja femoralnog katetera, te sa mogućim komplikacijama kako bi mogao asistirati anesteziologu, te pravovremeno reagirati u slučaju pojave komplikacije.

preuzmi dokument