Agneza Glavočić, Nikolina Humeljak

KBC ''Sestre milosrdnice''

bolesnik, anesteziološki tehničar, UZV, regionalana anestezija, analgezija

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Regionalna anestezija pod kontrolom UZV je medicinski intervencijski postupak. Uz
UZV pregled, navedena tehnika podrazumijeva punkciju, te uvođenje igle kroz tkiva
pod kontrolom UZV. UZV vođena blokada perifernih živaca povećava sigurnost i
djelotvornost regionalne anestezije u svakodnevnoj kliničkoj praksi. UZV nam u
regionalnoj anesteziji omogućuje prikaz anatomske strukture, vene, arterije i živaca
koje želimo blokirati i istovremeno prikazuje pristup igle za regionalnu anesteziju.
Regionalna anestezija osigurava analgeziju tijekom operacijskog zahvata i
postoperacijskom periodu. U Klinici za traumatologiju za operaciju ramena ,
nadlaktice, lakta, podlaktice, zapešća i šake primjenjuju se ovi regionalni periferni
blokovi: aksilarni, interskalinski i supraklavikularni. Regionalna anestezija se radi u
op.bloku u sobi za pripremu pacijenta u strogo aseptičkim uvjetima od strane
anesteziološkog tima. Anesteziolog upoznaje bolesnika sa postupkom regionalnih
perifernih blokova, te komplikacijama zahvata, bolesnik potpisuje pristanak za
izvođenje anestezije. Anesteziološki tehničar priprema pribor i samog bolesnika.
Potrebno je postaviti venski put i pripojiti pacijenta na monitoring u svrhu praćenja
vitalnih znakova i EKG-a. Prilikom samog izvođenja regionalne anestezije potrebna
je maksimalna suradnja između bolesnika i anesteziološkog tima, bolesniku se u
tijeku zahvata objašnjavaju svi postupci. Anesteziološki tehničar mora biti upoznat sa
samom tehnikom regionalnih perifernih blokova, te sa mogućim komplikacijama kako
bi mogao asistirati anesteziologu, te pravovremeno reagirati u slučaju pojave
komplikacija.

preuzmi dokument