Vesna Suzić, Milica Kovač

Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje kirurških bolesnika, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Zagreb

periktenektomija, anesteziološki tehničar

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Citoredukcijska kirurgija tj. peritonektomija s grijanom kemoterapijom je vrlo opsežan i dugotrajan kirurški
zahvat u čijoj pripremi i izvođenju značajnu ulogu ima i anesteziološki tehničar.
Zadaća anesteziološkog tehničara je da prije dogovorenog dolaska bolesnika u operacijsku salu provjeri
ispravnost anesteziološkog aparata, pripremi pribor za monitoriranje bolesnika, pripremi dovoljne količine
infuzijskih otopina, sisteme za brzu i grijanu infuziju,perfuzore te nadopuni anesteziološki ormarić sa
lijekovim a i pripremi potrebni potrošni matrijal.
Peritonektomija je planirano dugotrajan operacijski zahvat pa se posebna pažnja posvećuje pravilnom
pzicioniranju bolesnika tj, zaštiti svih mijesta pritiska, kao i zagrijavanju bolesnika tjekom operacije i hlađenju
glave bolesnika u vrijeme trajanja grijane kemoterapije.
Od anesteziološkog tehničera se zahtjeva visoka stručnost, potpuno poznavanje potrebe monitoriranja
bolesnika i važnost spoznaje timskog rada.

preuzmi dokument