Dragica Bedeniković

OB Karlovac

regionalna anestezija, uzv, aksilarni blok

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Regionalna anestezija – kolokvijalno „BLOKOVI“ obuhvaća niz anestezioloških
postupaka kojima se postiže privremeni gubitak osjeta, a često i motorike, u samo
određenom dijelu tijela. To se postiže iniciranjem anestetika izravno oko živca koji
opskrbljuje područje na kojem se izvodi operacijski zahvat.
Regionalna anestezija u pravilu se kombinira sa sedacijom čime se izbjegava svaka
nelagoda vezana uz boravak u operacijskoj dvorani.
Uloga anesteziološkog tehničara vrlo je kompleksna i zahtjevna, kako zbog kontrole
stanja pacijenata od ulaska u operacijsku dvoranu pa sve do povratka na odjel, tako i
zbog kontrole medicinske opreme, uređaja i instrumenata.
Anesteziološki tehničar – profesionalni zdravstveni radnik, dodatno educiran za rad
na odjelu anestezije. Osim što mora biti sposoban surađivati s liječnikom
anesteziologom, mora biti u stanju kao dio anesteziološkog tima preuzeti
odgovornost za pacijenta od trenutka ulaska u operacijski blok, pa sve do trenutka
povratka na matični odjel.

preuzmi dokument