Autori: Dragica Bedeniković

Ustanova zaposlenja: OB KARLOVAC

Ključne riječi: regionalna anestezija, aksilarni blok

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Regionalna anestezija pod kontrolom UZV je medicinski intervencijski postupak. Regionalna anestezija osigurava analgeziju tijekom operacijskog zahvata i postoperacijskom periodu. Regionalna anestezija dijeli se na centralne (neuroaksijalne) i periferne tehnike. U centralne tehnike ubrajuju se epiduralna i subarahnoidalna anestezija, a u periferne tehnike periferni blokovi živčanih spletova i/ili pojedinih živaca. Regionalna anestezija – kolokvijalno „BLOKOVI“ obuhvaća niz anestezioloških postupaka kojima se postiže privremeni gubitak osjeta, a često i motorike, u samo određenom dijelu tijela. To se postiže iniciranjem anestetika izravno oko živca koji opskrbljuje područje na kojem se izvodi opreracijski zahvat. Regionalna anestezija u pravilu se kombinira sa sedacijom čime se izbjegava svaka nelagoda vezana uz boravak u operacijskoj dvorani. Uloga anesteziološkog tehničara vrlo je kompleksna i zahtjevna, kako zbog kontrole stanja pacijenata od ulaska u operacijsku dvoranu pa sve do povratka na odjel, tako i zbog kontrole medicinske opreme, uređaja i instumenata. Anesteziološki tehničar – profesionalni zdravstveni radnik, dodatno educiran za rad na odjelu anestezije. Osim što mora biti sposoban surađivati s liječnikom anesteziologom, mora biti u stanju kao dio anesteziološkog tima preuzeti odgovornost za pacijenta od trenutka ulaska u operacijski blok, pa sve do trenutka povratka na matični odjel.