Autori: Snježana Dragičević, Sandro Vidmanić, Adriano Friganović, Marina Bišćan, Dragica Svetličić

Ustanova zaposlenja: KB DUBRAVA, KBC SESTRE MILOSRDNICE, KBC ZAGREB, NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA, KB DUBRAVA

Ključne riječi: učinkovita komunikacija, komunikacijski modeli SBAR/RSVP

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Proces prijenosa informacija, ideja, misli, stavova i planova između različitih profila zdravstvenih djelatnika nezamisliv je bez dobre i učinkovite komunikacije.Koje informacije dajemo, koje primamo i kako omogućiti da pacijent bude pregledan u pravo vrijeme, olakšat ćemo primjenom SBAR (Situation – situacija, Background – anamneza, Assessment – procjena, Recommendation – preporuka) ili RSVP (Reason – razlog, Story – priča, Vital signs – vitalni znakovi, Plan – plan) komunikacijskog modela. Njihova primjena omogućava jasnu i učinovitu komunikaciju, te prijenos značajnih i hitnih informacija na kratak i sažet način, osnažuje sve članove zdravstvenog tima da iznesu svoje procjene i preporuke, te pruža priliku za diskusiju između članova zdravstvenog tima. U radu će biti prikazane prednosti ovog komunikacijskog modela koje se očituju u smanjenju prepreka za učinkovitu komunikaciju između zdravstvenih djelatnika, određivanjem strukture komunikacije i značajnih elemenata, standardiziranjem načina primopredaje pacijenata, smanjenjem komunikacijskih pogrešaka, razvijanjem komunikacijskih sposobnosti, a samim time i sigurnosti pacijenta.