Autori: Donald Peran, Ivan Keser

Ustanova zaposlenja: KBC ZAGREB

Ključne riječi: san, deprivacija sna, mentalno zdravlje, buka, muzikoterapija

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

ŠTO JE SAN?

• San je složen fiziološki i bihevioralni proces nužan za odmor, opravak, bolje zdravstveno stanje i preživljavanje

• Definira ga periodično, reverzibilno stanje kognitivne i senzorne separacije tj. odvojenosti od vanjske okoline

• Trećinu života provedemo spavajući

FAZE SPAVANJA

• Svaka je definirana jedistvenim fiziološkim, elektroencefalogramom (EEG-om),

• Behavioralnim svojstvima

• Normalno trajanje ukupnog spavanja se sastoji od četiri do šest ciklusa (90-100 minutnih) tijekom kojih se izmjenjuju Non-REM i REM faze cikličkim načinom

FIZIOLOGIJA SNA

• Bitna uloga u rastu i homeostazi

• Promjene su posebno bitne:

• Kod pacijenata s nestabilnom hemodinamikom

• Oslabljenim imunološkim sustavom

• Kritično bolesnih, mogu patiti od teških posljedica prekinutih fizioloških procesa

ŠTO UTJEČE NA SAN? 

okolinski čimbenici: buka, svjetlost, postupci vezani uz pacijenta, dijagnostički postupci, sedativi, opiodi i analgetici, postavke mehaničke ventilacije 

patofiziološki čimbenici: bol, stres, anksioznost, infekcija, organska disfunkcija, sleep apnea, copb

KRATAK SAN, DRIJEMANJE

• Spavanje kraće od 3 sata

• Kompenzatorni mehanizam neadkevatnog spavanja

• Benefit – 15-30 min 14-15h

• dodatna energija, bistrina, učinkovitost

• Ne preko 45 min, duboki san, pad temperature, moguća vrtoglavicom, glavobolja, mučnina i drugi nepoželjni simptomi

POSTUPCI MED SESTRE: Prigušivanje svjetla, Smanjivanje buke, Planiranje intervencija, Noćno osvjetljenje aparature, respirator, monitor, perfuzor, Uklanjanje ostalih faktora…

MUZIKOTERAPIJA

• Nefarmakološki postupak

• Trebala bi biti sestrinska intervencija – pomno odabrana klasična glazba – relaksirajuće prirode – polagan, tečan ritam ponavljajućih pulseva tempa 60 do 80/min je karakterističan za relaksirajuću muziku

• Smanjuje anksioznost, opušta, pojačava ugodu