Ljiljana Golubić, Sandra Oslaković

ŽB Čakovec

krvni pripravci, poslijetranfuzijske reakcije

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

Uvod: ŽB Čakovec je kroz Povjerenstvo za transfuzijsko liječenje od 2001. godine unijelo
niz poboljšanja u kliničkom pristupu transfuzijskom liječenju, od kojih su najznačajniji:
obaveza prijavljivanja poslijetransfuzijskih reakcija (PTR), pravilna primjena indikacija za
transfuzijsko liječenje, postepeno uvođenje liječenja koncentratom eritrocita sa smanjenim
brojem leukocita SVIM pacijentima, individualno praćenje pacijenta – poslijetransfuzijskim
razgovorom i analizom učinka primijenjenog transfuzijskog liječenja, predgrijavanje
koncentrata eritroci ta na 25-27°C i dr. Jedan od pokazatelja učinka takvog pristupa je broj i
vrsta poslijetransfuzijskih reakcija.

Cilj: prikazati analizu PTR-a 2006-2015.

Metode: prikupljanje podataka iz arhive Odjela za transfuzijsku medicinu.

Rezultati: Nakon uvođenja koncetrata eritrocita (KE) sa smanjenim brojem leukocita i prije
2006., prati se kontinuirani pad nehemolitičkih febrilnih PTR (NHFPTR), a od 2011.godine
uvođenjem grijanja KE, te od 2015. godine primjenom pripravka KE sa smanjenim brojem
leukocita na sve (100%) pacijente – više nismo zabilježili ovu vrstu PTR (slika 1.).
Došlo je do pomaka u vrsti PTR, te su alergijske PTR postale glavna nuspojava transfuzijskog
liječenja.
Grijanje koncentrata eritrocita, osim izbjegavanja transfuzije hladne krvi (osobito u hitnim
stanjima), pridonijelo je i značajno bržoj primjeni koncentrata eritrocita čime se skratilo
čekanje na početak transfuzijskog liječenja – osobito značajno kod pacijenata liječenih putem
dnevne bolnice.
Pouzdanost prijava PTR se značajno poboljšao uvođenjem poslijetransfuzijskog razgovora s
pacijentom od 2009. godine, radi čega je nastao i prividan porast PTR-a j er su „otkrivane“ i
neprijavljene PTR.

Zaključak: primjenom postavki kliničke transfuzije u punom opsegu, kao i individualnim
pristupom pacijentu, u ŽB Čakovec se značajno poboljšala kvaliteta transfuzijskog liječenja –
što je pridonijelo učinkovitosti primjene krvnih pripravaka, sigurnosti (i udobnosti ) pacijenta,
kao i racionalizaciji troškova.

preuzmi dokument