Dalibor Ratić

Odjel za transfuzijsku medicinu – KBC Osijek

edukacija, medicinska sestra, krv, krvni pripravci

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

22.-25. travnja 2010. godine

Djelotvornost i sigurnost primjene krvi i krvnih pripravaka ovisi o edukaciji i znanju svih sudionika tima koji
primjenjuje transfuziju. Cilj istraživanja bio je utvrditi učinak edukacije medicinskih sestara/tehničara na
sigurnost primjene eritrocitnih krvnih pripravaka.
Istraživanje je ustrojeno kao prospektivna studija (kohortno istraživanje), a odvijalo se u dv a vremenska
razdoblja na Klinici za kirurgiju i Odjelu za anesteziju i intenzivno liječenje KB Osijek. U istraživanje je
uključeno ukupno 85 ispitanika medicinskih sestara i tehničara srednje i više stručne spreme. Kao instrument
ispitivanja korišten je an ketni list koji je sadržavao 19 pitanja zatvorenoga tipa. Edukacija ispitanika
provedena je putem Standardnog operativnog protokola (SOP).
Provedenim istraživanjem utvrđena je povezanost edukacije ispitanika na sigurnost primjene krvnih
pripravaka, čime se ovaj način edukacije može smatrati objektivnim i pouzdanim pokazateljem učinkovitosti
edukacije i razine sigurnosti primjene krvnih pripravaka u ispitanoj skupini.

preuzmi dokument