Stanić Slobodan, Miletić Lovrić Manuela, Turkalj Štefica

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

testiranje, pacijenti, sifilis

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Uvod: Testiranje na sifilis odnosno antitijela na Treponema pallidum (anti-TP) se u
HZTM uz hepatitis B, hepatitis C i HIV infekciju kao preventivna mjera provodi u
davatelja autologne krvi, donora organa i tkiva, trudnica, putnika u inozemstvo,
priprema za operacije ili IVF, u pacijenata sa sumnjom na infekciju zbog rizičnih
spolnih kontakata, bolničkih pacijenata ili ispitanika privatnih poliklinika te za potrebe
potvrdnog testiranja na sifilis za cijelu Republiku Hrvatsku.
Svrha rada: Odrediti prevalenciju sifilisa (anti-TP) u pacijenata HZTM u periodu od
2011. – 2013. godine i usporediti ih s rezultatima istih u dobrovoljnih davatelja krvi
HZTM.
Materijal i metode: U periodu od 2011. - 2013. godine smo testirali 31.076 uzoraka
krvi pacijenta na anti-TP i to testovima pretraživanja Abbott Architect Syphilis TP
(Njemačka) i Bio-Rad Syphilis TA EIA (Lab21, Ujedinjeno Kraljevstvo). Svaki
pozitivan rezultat je ispitan i testom drugog proizvođača, ali i testovima u potvrdnom
algoritmu provjere reaktivnosti kojeg koristimo u HZTM: TPHA, RPR, anti-TP IgM i
potvrdni imunoblot test. Za izračun prevalencije koristili smo potvrđeno pozitivne
rezultate.
Rezultati: Prevalencija sifilisa u populaciji ispitanih pacijenata je stabilna i kreće se
oko 0,20%. 2011. godine je bila 0,20% (21/10.717), 2012. 0,15% (16/10.579) i 2013.
0,21% (21/9.780). Od toga je za isti period bilo 5, 6 i 10 pacijenta s biljezima akutne
sifilis infekcije (anti-TP IgM i/ili RPR pozitivan). Bilježimo pad sifilisa kod trudnica za
isti period, 7, 3 i 1 slučaj, i porast kod pacijenata iz privatnih poliklinike (laboratorija).
Zaključak: Očekivano je viša prevalencija sifilisa u pacijenata, jer većina i dolazi na
testiranje zbog sumnje na infekciju najčešće zbog rizičnih spolnih kontakata i to u
muškaraca istospolne orijentacije, od prevalencije u dobrovoljnih davatelja krvi HZTM
koja je stabilno niska i iznosi za isti period 0,004%, 0,004% i 0,006%.

preuzmi dokument