Mehak Marko, Matasić Nikola, Pavošević Vedrana

Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje, KBC Osijek

V.A.C., rane, tretmani, dekubitalni ulkusi

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

V.A.C. ( vacuum assissted closure ) je vakumski sistem za poboljšano cijeljenje. Prvi put je predstavljen 1995. u San Franciscu od tvrtke Kinetic concepts.
U Hrvatskoj se primjenjuje od 2003. godine. Metoda se provodi pomoću posebnog uređaja koji stvara negativan tlak u rani. V.A.C. ima izravan učinak na ranu. Rana cijeli i do četiri puta brže. U JIL-a se uglavnom primjenjuje na dekubitalnim ulkusima 3. i 4. stupnja. Izvrsni rezultati prepoznati su u samo petnaest dana primjene.
Kronične rane velik su problem za bolesnike jer im znatno umanjuju kvalitetu života, a i veliko su financijsko opterećenje za zdravstvene sustave diljem svijeta. U posljednja dva desetljeća V.A.C. terapija je jedna od najvažnijih inovacija u tretmanu cijeljenja rane i integralni je dio liječenja kroničnih rana, a praktički se koristi u većini zdravstvenih ustanova diljem svijeta.

preuzmi dokument