Doris Desić, Mario Peroš, Margita Poturić, Adriano Friganović

KBC Zagreb

transpozicija velikih arterija, VSD, medicinska sestra/tehničar, nadzor i monitoring, ASO

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

U radu je prikazan slučaj pacijenta M.H., starog 7 dana, terminski rođenog, AS 10/10. Pacijent je
rođen sa transpozicijom velikih arterija i defektom interventrikulskog septuma, dijagnozom
nespojivom sa životom.
Nakon stabilizacije na Zavodu za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu, podvrgnut je
operacijskom zahvatu ASO (arterial SWITCH operation) i patch plactica VSD.
Prema definiciji medicinskog riječnika, transpozicija velikih arterija je rijetki kongenitalni srčani defekt
u kojemu aorta izlazi iz desnog umjesto lijevog ventrikla a pulmonalna arterija izlazi iz lijevog umjesto
desnog ventrikla. Kao rezultat, krv osiromašena kisikom vraća se iz sistemske cirkulacije u desnu
stranu srca te se vraća natrag u sistemsku cirkulaciju umjesto da se transportira u pluća. Krv bogata
kisikom cirkulira besciljno iz i u pluća.
Transpozicija velikih arterija čini 5-7% prirođenih srčanih defekata. Oko 30-40% pacijenata ima VSD
(ventrikulski septalni defekt). Korekcija mora biti napravljena unutar par tjedana života.
U radu diskutiramo i obrađujemo postoperativni tijek te nadzor i monitoring navedenog pacijenta u
Klinici za anesteziju, reanimatologiju i intenzivno liječenje kardiokirurških pacijenata kroz 24 sata.
Naglasak je na timskom radu medicinskih sestara/tehičara i ostalog osoblja. Samo dobro educirana i
iskusna medicinska sestra/tehničar može pružiti potrebnu zdravstvenu njegu, uočiti nepravilnosti te o
svemu iscrpno obavjestiti anesteziologa. Vrline sestre/tehničara poput požrtvovnosti, temeljitosti i
strpljenja, također su očite u prikazu slučaja.

preuzmi dokument