Mario Pusić, Marica Sluganović

Odjel za Anesteziologiju, reanimaciju i intezivno liječenje, Hrvatska bolnica Dr.fra Mato Nikolić-Nova Bila, Bosna i Hercegovina

Transport bolesnika, kvalificirano osoblje, medicinski aparati

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Transport životno ugroženog bolesnika može biti: primarni, sekundarni i unutar bolnice. Primarni transport
podrazumijeva zbrinjavanje i transport životno ugroženog bolesnika sa mjesta nezgode u bolnicu, a provodi
ga medicinski tim. Kad se bolesnik transportira u drugu bolnicu zbog potrebne više razine medicinske skrbi i
specijaliziranosti ustanove, tada je riječ o sekundarnom transportu.
Rad je rađen na primjeru transporta 2o godišnjeg životno ugroženog bolesnika sa teškim ozljedama glave.
Tijekom transporta bolesniku su bile praćene vitalne funkcije, pomoću medicinskih aparata i u pratnji je bilo
kvalificirano osoblje koje može pružiti najbolju razinu medicinske skrbi.

preuzmi dokument