Đurđica Kralj, Ivanka Kikić

OB Karlovac

sigurnost pacijenta, monitoring, oksimetrija, zdravstveni tim

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Vitalno ugroženi bolesnik je svaki onaj bolesnik kod kojeg postoji sumnja da bi se mogla razviti i/ili se
razvila kardiovaskularna i respiratorna disfunkcija. Takvo stanje zahtijeva primjenu intenzivnih mjera
liječenja, a zbog česte nemogućnosti adekvatnog zbrinjavanja bolesnika često je indiciran transport
bolesnika. Postoje dvije vrste transporta: unutarbolnički i između dvije bolnice. Prijevoz vitalno
ugroženog bolesnika može se smatrati produžetkom intenzivne skrbi i zbog toga treba osigurati:
nadzor vitalnih funkcija, minimalno vrijeme trajanja prijevoza, pratnju mora obavljati iskusan tim koji
se sastoji od liječnika i medicinske sestre/tehničara. Tim koji sudjeluje u pratnji bolesnika je
najodgovorniji za sve što se događa tijekom transporta i mora biti spreman reagorati na sve neželjene
događaje koji mogu životno ugroziti bolesnika. Potrebna je sva potrebna oprema za transport vitalno
ugroženog bolesnika od seta ta umjetno održavanje dišnog puta, aparata za sukciju, grijača tijela i
infuzija, lijekova za reanimaciju.

preuzmi dokument