Željko Vlaisavljević

Klinički centar Srbije,Beograd (Srbija)

transplantacija organa, zakon, utjecajni faktori na zaveštanje organa

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

U povijesnim spisima nailazimo na podatke da je prva transplantacija u Srbiji uradjena 1926.godine
koja nije bila uspješna, zapravo tada je pokušano da se transplantira testis. Prošlo je mnogo vremena
do prve uspješne transplantacije u tadašnjoj SFRJ u Ljubljani 1970.godine urađena je transplantacija
bubrega, a nešto kasnije 1975. iu Beogradu. NaUniverzitetskoj dječjoj klinici u Beogradu 1986.
izvedenajeprva transplantacija bubrega kod djeteta. Između 1995.godine do 2001.godine nije
urađena nijedna transplantacija. Danas u Srbiji postoji preko 1000 bolesnika na listi čekanja za
transplantaciju, a jedinstvene liste čekanja nema, od početka godine urađeno je svega 9
transplntacija što i dalje nije dovoljno. Jesu li kampanje "Produži život" i sada aktualna "Najvažniji
poziv u životu" od pomoći i kakve su izmjene zakona o zaveštanju organa i transplantaciji očekujemo
rezultate u neko skorije vrijeme. Sta utječe na zaveštanje i donaciju organa u Srbiji? Zahvaljujući
Hrvatskoj sve transplantacije jetre urađene su uspješno.

preuzmi dokument