Boško Dragišić

Klinika za anesteziju i intenzivno liječenje, KC Banja Luka

transplantacija bubrega, anestetičar

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Transplantacija bubrega je danas najprihvatljivija metoda liječenje hronične bubrežne insuficijencije. U Kliničkom centru u Banja Luci program transplantacije bubrega počeo je u junu mjesecu 2010. godine. U radu je prikazan slučaj transplantacije bubrega sa živog davaoca (otac-sin). Cilj rada je da istakne ulogu i značaj anestetičara kao integralnog dijela transplantacionog tima. Uloga anestetičara je: priprema opreme, priprema pacijenta, priprema lijekova, te asistencija u svim postupcima anestezije i monitoringa pacijenta.

preuzmi dokument