Pavličević Robert, Dušak Neda, Vrbešić Ivana

Intenzivna njega, OB Virovitica

transkutana elektrostimulacija, modovi stimulacije, sestrinske dijagnoze

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Transkutani elektrostimulator
Prednosti:
- jednostavnost
- lako izvediv
- brzo primjenjiv
- ne zahtijeva posebnu edukaciju
- isključenost gotovo svih komplikacija invazivnih metoda
Mane:
- mogućnost nelagode, boli
- kontrakcija mišića

Kada se upotrebljava:
- bradiaritmije <40/min
- totalni AV blok
- hemodinamski nestabilni Mobitz II
- reanimacija srčanog zastoja (P-asistolija)

Postavljanje elektroda:
Pektoralno-apikalna pozicija:
- Pektoralno: desno od sternuma ispod klavikule
- Apikalno: srednja aksilarna linija u razini V6
AP pozicija:
- Anteriorno: lijeva strana prednjeg toraksa na mjesto V2 i V3
- Posteriorno: između donjeg dijela lijeve skapule i kralježnice u istoj razini sa prednjom
elektrodom

Modovi stimulacije:
Zadani (demand) mod:
- elektrostimulator ne predaje impulse dok pacijentov puls ne padne ispod zadane
frekvencije
- metoda izbora pri pojavi bradikardije
Mod fiksne frekvencije:
- elektrostimulator predaje impulse odabrane frekvencije bez obzira na djelovanje srca
- odabrati u slučaju asistole

preuzmi dokument