D. Buljan

OB „Dr. Josip Benčević“ – Slavonski Brod

koncentrat trombocita, proizvodnja trombocita, transfuzijsko liječenje koncentratom trombocita

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Trombociti sudjeluju u uspostavljanju i održavanju primarne hemostaze adhezijom i agregacijom na
oštećenu stjenku krvne žile ,te potiču reakciju faktora unutarnjeg puta zgrušavanja. Rezultat ovih složenih
reakcija je stvaranje čvrstog ugruška. Smanjen broj trombocita uzrokuje krvarenje.
Indikacije za primjenu konc.trombocita: broj trombocita 5-10 x10
9
/ l, pad trombocita više od 50 % u 24h,
predviđeni op. zahvat uz broj trombocita, 20-50 x 10
9
/ l Prikazati odnos proizvedenih i transfundiranih doza
konc.trombocita kroz 5. godišnje razdoblje u uvjetima nemogućnosti adekvatnog čuvanja.
Prema specifikaciji za krvne pripravke i proizvodnom postupku konc.trombocita se pripravljaju iz doze pune
krvi diferencijalnim centrifugiranjem u II faze: priprava plazme bogate trombocitima ( PRP) i priprava
trombocita iz PRP-a. Izračun je obuhvatio odnos proizvedenih i transfundiranih doza kroz razdoblje 2003 -2008.god U razdoblju 2003.-2008.god. u transfuzijskom liječenju bolesnika primjenili smo 271 dozu konc.
trombocita više nego što smo proizveli. Taj broj doza osiguran je iz drugih transfuzijskih centara ( Osijek,
Zagreb).
Osiguranje potrebnog broja doza konc.trombocita u uvjetima nemogućnosti čuvanja, pratile su brojne
poteškoće.Najveći problem bilo je vrijeme transporta iz drugih centara kao i organizacija,te troškovi
transporta. Nabavkom agitatora za trombocite osiguravaju se adekvatni uvijeti čuvanja konc. trombocita ( do
5 dana). To nam omogućuje
stvaranje zaliha te pravovremeno i dostatno transfuzijsko liječenje bolesnika koncentratima trombocitima.

preuzmi dokument