Cecilija Grgas-Bile, Martina Marić, Zrinka Sluganović

KBC ''Sestre milosrdnice''

TRALI, prikaz slučaja, prijelom dijafize bedrene kosti, komplikacije, medicinska sestra/tehničar

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

TRALI (engl. transfusion related acute lung injury) je rijetka , ali vrlo teška
komplikacija transfuzijskog liječenja . Karakterizirana je općim lošim
stanjem bolesnika : respiratorom insuficijencijom, hipoksijom i edemom
pluća uz povišenje tjelesne temperature s hipotenzijom. Kod odraslih
osoba zauzima treće mjesto smrtnosti posljetransfuzijskog liječenja krvi i
krvnih derivata.
U Zavodu za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Klinike za
traumatologiju, KBC Sestre milosrdenice unazad deset godina i više vodi
se evidencija transfuzije i posljetransfuzijskih reakcija. Zabilježen je tek
jedan slučaj TRALI-ja, kod ozljeđenika s prijlomom dijafize bedrene kosti.
Cilj rada je prikazati slučaja ozljeđenika s TRALI -om kao komplikacijom
transfuziskog liječenja kod prijeloma dijafize bedrene kosti.
Devetnaestogodišnji ozljeđenik s prijelomom bedrene kosti primljen je na
Odjel intenzivnog liječenja kao dogovoreni premještaj iz OB Zabok .
Ozljeđenik je pri svijesti, kontaktibilan,GCS 15, respiratorno suficijentan,
urednih vitalnih funkcija. Nakon preoperativne pripreme pristupa se op.
zahvatu (intramedularna ostosinteza). Za vrijeme op. zahvata gubitak krvi
je 1500ml te se nadoknađuje s 2 doze KE. Postoperativni tijek je uredan
te se bolesnik drugi postoperataivni dan premješta na IV traumatološki
odjel. Tijekom noći dolazi do pogoršanja ozljeđenika: otežano diše,
febrilan je, iskašljava krv. Hitno se premješa u JIL gdje je monitoriran,
sediran, intubiran te stavljen na strojnu ventilaciju.
Laoratorijskim, rengenskim, mikrobiološkim pretragama multidisciplinarni
tim liječnika KBC Sestre milosrdnice, dolazi se do sumnje na TRALI te u
dogovoru s KBC Zagreb, Hrvatskim Zavodom za transfuzijsku medicinu
testiraju krv na antileukocitna antitijela.
Medicinska sestra/tehničar kao član multidisciplnarnog tima sudjeluje u
procesu dijanostike, liječenja i rehabilitacije bolesnika s TRALI-om. Ovo
stanje zahtjeva holistički pristup ozljeđeniku s puno stručnosti, znanja i
vještina. Medicinska sestra/tehničar stalnim promatarnjem i
dokumentiranjem vitanih znakova te samih promjena i komplikacijama
TRALI-ja dobiva kompletan uvid u stanje bolesnika, ali i u učinkovitost
svog rada.

preuzmi dokument