Anita Hrvol, Petra Vrbnjak, Mara Tomac

KB ''Sveti Duh''

toksična epidermalna nekroliza,zbrinjavanje kože

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Toksična epidermalna nekroliza, za život je opasna mukokutana bolest, koja zahvaća više od
30% površine kože i karakterizirana je nekrozom pune debljine epidermisa te bulama koje
nastaju na epidermo-dermalnoj granici. Za bolest se smatra da je imunološki posredovana, a
razvija se kao rezultat reakcije inducirane lijekom i manifestira se unutar prva dva mjeseca
uzimanja terapije.
TEN je rijetka bolest, s incidencijom 0.4-1.9 slučaja po milijunu svake godine.
Mortalitet se prema literaturi kreće od 25 do 70%.
Prognoza ovih bolesnika u posljednje se vrijeme procjenjuje prema bodovnom sustavu
SCORTEN .
Liječenje toksične epidermalne nekrolize je složeno i zahtijeva multidisciplinarni pristup.
Terapijski postupci uključuju hitni prekid davanja sumnjivog agensa, suportivne mjere
,simptomatsku i specifičnu terapiju.
Općenito je usuglašeno da je od potpornih mjera, slično kao i kod opeklina, važna precizna
nadoknada tekućine i elektrolita, nutricijska potpora, termoregulacija, tretman eventualnih
infekcija i dakako, adekvatna njega rana. U lokalnoj kirurškoj terapiji, koja se sastoji od
redovite procjene općeg i lokalnog nalaza, pažljivog kirurškog previjanja, uz toaletu i
bulektomiju, učinkovita je i primjena Aquacel Ag EXTRA Hydrofiber obloga.

preuzmi dokument