Ines Tutić, Iva Pavlačić, Emilija Lončar

KBC ''Sestre milosrdnice''

anestezija, TIVA, TCI, BIS monitoring, anestetici, intravenozno, pacijent

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

TIVA koristi kombinaciju lijekova primjenjenu isključivo intravenskim putem. TCI (target controlled infusion) je sustav za infuziju vođenu ciljanom koncentracijom lijeka. Najvažniji pribor koji se koristi za takvu vrstu anestezije su TCI pumpe koje kontrolirano i pouzdano postižu i održavaju koncentraciju lijeka u krvi. TCI omogućava korištenje infuzijskih sustava za titriranje dubine anestezije posebno za svakog pojedinog pacijenta prema jačini kirurškog podražaja. Najčečće upotrebljavni lijekovi su remifentanil ili sufentanil te propofol. Kako bi titracija anestetika bila jednostavnija i sigurnija, uz manju vjerojatnost predoziranja anesteticima i depresiju CNS- a, tj. zbog praćenja dubine anestezije koristi se i BIS monitoring. Vrijednost skora BIS- a proteže se u rasponu od 0 do 100, a stanje anestezije povezano je skorom 40 – 60. Elektrode BIS- a stavljaju se na čelo pacijenta,a vrijednosti se odčitavaju na monitoru. Anesteziološki tehničar će postaviti uobičajeni monitoring pacijenta ( EKG, krvni tlak, SpO2) te svakako mora imati najmanje dva venska puta. Anestetici se navlače u perfuzor šprice te se putem perfuzor sistema dostavljaju pacijentu. Prednosti TIVA – e su: brzo i predvidljivo buđenje, hemodinamski stabilniji pacijenti, manja mogućnost postoperativne respiratorne depresije... Metabolički odgovor na kirurški zahvat je ublažen odnosno poboljšan u bolesnika operiranih u TIVI što pridonosi zadovoljstvu anesteziološkog tima, operatera i najvažnije samog pacijenta.

preuzmi dokument