Nevenka Minovec Cvetko

KBC Zagreb

hipotermija, EEG, centralna temperatura, HF, hipertermija

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Uvod: Hipotermija se definira centralnom temperaturom< 35ºC. Indicirana hipotermija je
kontrolirano snižavanje centralne temperature iz terapijskih razloga - terapijska
hipotermija.Terapijska hipotermija kao tretman u medicinini je nova praksa. Za provođenje
hipotermije koristi se nekoliko tehnika. Mjerenje centralne temperature je imperativ.
Terapijska hipotermija ima nekoliko mehanizma djelovanja koji dovode do neuroprotekcije za
koji se smatralo da se bazira prvenstveno na usporavanju cerebralnog mehanizma.
Očekivana starost djeteta u trenutku započinjenja hipotermije više od 6 sati (iznimno do 12
sati, ukoliko dođe do naknadnog pogoršanja neurološkog statusa novorođenčeta). Provodi se
kod djece s prirođenim bolestima koja bi i inače bila intenzivno liječena, te u slučaju asfiksije.
Ne provodi se kod djece sa teškim prirođenim anomalijama koje su posljedica
kromosomopatije ili su povezane sa teškom anomalijom mozga.Trajanje pothlađivanja = 72
sata + minimalno 6 – 8 sati ugrijavanja.
Cilj: Utvrditi učestalost primjene i potrebe za terapijskom hipotermijom te uvidom u povjest
bolest uvidjeti njenu učinkovitost.
Metode: Uvid u povjest bolesti novorođenčadi liječena terapijskom hipotermijom
Rezultati:Terapijska hipotermija je primjenjena od 14.10.2011. god. do 14.10.2014 god. kod
18 djece.rezultati će biti prikazani u prezentaciji.
Zaključak: Terapijska hipotermija je jedna od najizazovnijih metoda liječenja. Predstavlja
veliki korak naprijed, jer omogućava pacijentima sa porođajnom asfiksijom da prežive sa
boljim neurološkim ishodom i oporavkom. Postupak terapijske hipotermije trebao bi se
započeti već u ustanovi koja upućuje dijete, na način da se dijete tijekom transporta ne
ugrijava, te da se u ustanovu u kojoj se započinje postupak dođe u periodu do 6 sati starosti.
Usvajanje standarda terapijske hipotermije na svim razinama zbrinjavanja novorođenčadi kod
koje je indicirana dovest će do značajno boljih rezultata ovom metodom liječenja.

preuzmi dokument