Josip Božić, Nadica Božić, Verica Hranj

Opća bolnica Varaždin, Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje

bol, edukacija, sestrinska dijagnoza boli, profesionalizam

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

U ovome radu pokušavamo opisati bol kao svakodnevno iskustvo te kao simptom bolesti ili stanja koja
prethode nastanku bolesti ili oštećenju organizma. Posebno se osvrćemo na suzbijanje kronične maligne boli
te automatski podizanjem kvalitete života takovih bolesnika te očuvanjem vrijednosti dostoja nstva čovjeka.
Isto tako prikazano je što medicinska sestra – tehničar treba poduzeti oko bolesnika ili osoba koja doživljava
bol a kako bi pokušali ublažiti podražaj ili u potpunosti ukloniti te predlažemo određena organizacijska
riješenja kako bi se podigla kvaliteta našeg rada na veću razinu, podići našu struku na pijedestal hvale
vrijednoga rada a naravno time postići što veću profesionalnost. Naša iskustva gubitkom dragih osoba (zbog
maligne bolesti) govore tome u prilog te prikazom slučaja biti će nam lakše shvatiti o složenosti i potrebi
takvih postupaka te naše profesionalnosti i pokušajmo dati sve od sebe za našeg bolesnika.

preuzmi dokument