Snježana Karin, Davor Tolić

Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje, Ambulanta za liječenje boli, KB Osijek

metode liječenja boli, procjena boli, važnost edukacije

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Razvojem medicinskih i tehničkih znanosti došlo je do novih spoznaja o mehanizmu nastanka
bolnoga osjeta i do novih spoznaja o farmakodinamici i farmakokinetici lijekova. Sve je to doprinijelo
razvoju novih mogućnosti u liječenju boli koje se temelje na sveobuhvatnom ocjenjivanju boli i
međudisciplinarnom terapijskom pristupu. Premda su lijekovi temelj u liječenju boli, ne smiju se
zaboraviti ni ostale mogućnosti liječenja: fizikalne metode liječenja, anesteziološke tehnike (razni
blokovi), kirurški i neurokirurški zahvati te psihološki postupci u liječenju boli koji su u posljednje
vrijeme sve češći.
U višedisciplinarnom liječenju akutne i kronične boli medicinske su sestre ravnopravni članovi tima i
sudjeluju u učinkovitom liječenju boli kroz procjenu boli, edukaciju bolesnika i/ili obitelji, provođenju
određenih terapijskih intervencija, koordinaciju raznih specijalista (psihijatar, neurokirurg, neurolog
itd.) te u reevaluaciji uspješnosti liječenja boli.
Za uspjeh liječenja boli osobito je važna procjena boli koja se treba provoditi i prije započetoga
liječenja te tijekom liječenja.
Od izuzetne je važnosti edukacija koju provodi med. sestra u ambulantama i klinikama za liječenje
boli. Ona se provodi u pravilnim vremenskim intervalima (slično kao i medikacija), a odnosi se prema
bolesniku i članovima njegove obitelji. Bolesnika educiramo o tome kako se nositi s kroničnom boli,
kako pravilno uzimati lijekove i korigirati neželjene nuspojave te kako dobro voditi dnevnik boli iz
kojega možemo najkvalitetnije procjenjivati uspješnost našeg liječenja. To je ujedno i najteža
sestrinska intervencija jer zahtijeva od nas veliko znanje, empatiju, strpljivost i vrijeme.
Jednako tako je važna edukacija i nas samih jer samo stjecanje novih znanja i vještina garantira da
će naša edukacija bolesnika biti uspješna i korektna.

preuzmi dokument