Ivana Markuz, Dijana Borovčak, Ankica Kovačić

KBC ''Sestre milosrdnice'', Zagreb

terapijska hipotermija, intravaskularni kateter, monitoring

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Terapijska hipotermija je kontrolirano snižavanje centralne tjelesne temperature na 32 – 34 C u
terapijske svrhe.
Intravaskularni uređaji za pothlađivanje su posebno dizajnirani kateteri koji se perkutano plasiraju u
centralni venski krvotok preko femoralne vene, vene subclavije ili jugularne vene.
Troluminalni su, a protok temperature cirkulirajuće tekućine (fiziološka otopina) kontrolira vanjski
uređaj.
Ciljana temperatura i brzina promjene temperature se postavljaju na Thermogard XP uređaju. Sustav
nakon toga kontrolira temperaturu otopine koja cirkulira unutar balon katetera i na taj način djeluje
na temperaturu pacijenta, kroz hlađenje ili zagrijavanje.
Hipotermija se provodi u bolesnika sa teškom ozljedom mozga, bez svijesti te se na početku
hipotermije mora omogućiti dodatna sedacija i relaksacija kako bi se smanjio stres izazvan
pothlađivanjem.

preuzmi dokument