Romana Jokić

Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin, Slovenija

centralni venski kateter, Biopatch, pričvršćivanje katetera

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Centralni venski kateteri (CVK) postali su nužno potrebna pomagala suvremene zdravstvene
prakse. Infekcije CVK su ozbiljan, ponekad sudbonosan zaplet pri liječenju kritično bolesnih.
Liječenje zapleta pri infekciji CVK produžuje hospitalizaciju i povisi troškove liječenja. To su
zapleti, koji se mogu spriječiti ili reducirati s kvalitetnom opskrbom CVK.
Iznimno važna je edukacija zdravstvenog osoblja, koji ru kuje s CVK. Svi medicinski odjeli, koji
primjenjuju CVK, morali bi imati protokol za postavljanje i opskrbu CVK te mjere u primjeru
infekcije CVK.
Ovaj članak usredotočit će se na upotrebu beziglenih konektora te suvremenu tehniku
pričvršćivanja CVK, upotrebu najnovije tehnologije s imenom „Biopatch“, koja se namjesti na
mjesto insercije CVK i reducira rast i razmnožavanje bakterija.

preuzmi dokument