Maja Krivak, Vladimir Bajić

KBC ''Sestre milosrdnice''

supraglotička pomagala, laringealna maska, vrste laringealnih maski

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Zbrinjavanje dišnog puta jedan je od osnovnih postupaka u anesteziji. Zahtjeva
veliku razinu znanja i vještina, te stalno usavršavanje sa novim tehnikama i
pomagalima. Uz endotrahealni tubus koji predstavlja zlatni standard u anesteziji
danas se sve više koriste i supraglotična pomagala kod zbrinjavanja dišnog puta bilo
u bolničkim ili vanbolničkim uvjetima.
Prednost supraglotičnih pomagala je u tome što se lako postavljaju, pogodna su za
manje zahvate, nema nadražaja i kontaminacije traheje i jeftina su. Najčešće
korišteno supraglotičko pomagalo je laringealna maska (LMA).
Postoji više vrsta laringealnih maski koje se proizvode u nekoliko veličina. Upotreba
laringealne maske preporuča se kod zbrinjavanja otežanog dišnog puta i za situacije
„nemoguća ventilacija, nemoguća intubacija“.

preuzmi dokument